خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ شیرازیفال حافظ آنلاین در مجله ارم بلاگدوستان به این فال به صورت اختصاصی پرداخته شده، یعنی در قالب نرم افزار آماده نیست که با فشردن دکمه فال ،یک تصویر پیش فر...

نظر ۰ بازدید ۴۳۹۷۶
با اهل خرد باش که اصل تن تو ...

با اهل خرد باش که اصل تن تو ...

تا چند زنم به روی دریاها خشتبیزار شدم ز بت‌پرستان کنشتخیام ، که گفت دوزخی خواهد بودکه رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت***ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوستبشکستن آن روا نمی‌دار...

نظر ۰ بازدید ۱۳۵
عُشّاق را به نازِ تو هر لحظه صد نیاز

عُشّاق را به نازِ تو هر لحظه صد نیاز

ای سروِ نازِ حُسن که خوش می‌روی به نازعُشّاق را به نازِ تو هر لحظه صد نیازفرخنده باد طلعتِ خوبت که در ازلبُبْریده‌اند بر قدِ سَرْوَت قبایِ نازآن را که بویِ عَنبر زلف...

نظر ۰ بازدید ۱۵۲
منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز

منم که دیده به دیدارِ دوست کردم باز

منم که دیده به دیدارِ دوست کردم بازچه شُکر گویَمَت ای کارسازِ بنده نوازنیازمندِ بلا گو رخ از غبار مَشویکه کیمیایِ مراد است، خاکِ کویِ نیازز مشکلاتِ طریقت عِنان مَتا...

نظر ۰ بازدید ۴۴
رفیقِ عشق چه غم دارد از نَشیب و فراز

رفیقِ عشق چه غم دارد از نَشیب و فراز

هزار شُکر که دیدم به کامِ خویشت بازز رویِ صدق و صفا گشته با دلم دَمسازرَوَندگانِ طریقت رَهِ بلا سِپُرَندرفیقِ عشق چه غم دارد از نَشیب و فرازغمِ حبیب نهان بِه ز گفت و گ...

نظر ۰ بازدید ۳۴۱
سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کندوآن ماه محتشم که چه گفتار می‌کندآن چشم مست بین که به شوخی و دلبریقصد هلاک مردم هشیار می‌کنددیوانه می‌کند دل صاحب تمیز راهر گه که التف...

نظر ۰ بازدید ۱۹۷
برآمد ناگه مرغ فسون ساز ...

برآمد ناگه مرغ فسون ساز ...

برآمد ناگه مرغ فسون سازبه آیین مغان بنمود پروازچو شیرین دید در سیمای شاپورنشان آشنائی دادش از دوربه شاپور آن ظن او را بد نیفتادرقم زد گرچه بر کاغذ نیفتداشارت کرد کان...

نظر ۰ بازدید ۲۰۰
سوزد مرا سازد مرا

سوزد مرا سازد مرا

ساقی بده پیمانه‌ای زآن می که بی‌خویشم کندبر حسن شورانگیز تو عاشق‌تر از پیشم کندزان می که در شب‌های غم بارد فروغ صبحدمغافل کند از بیش و کم فارغ ز تشویشم کندنور سحرگا...

نظر ۰ بازدید ۲۶۹
از آب رفته هیچ نشانی به جو نبود

از آب رفته هیچ نشانی به جو نبود

اشکش چکید و دیگرش آن آبرو نبوداز آب رفته هیچ نشانی به جو نبودمژگان کشید رشته به سوزن ولی چه سوددیگر به چاک سینه مجال رفو نبوددیگر شکسته بود دل و در میان ماصحبت به جز حک...

نظر ۰ بازدید ۱۲۴
جهان آفرین تا جهان آفرید...

جهان آفرین تا جهان آفرید...

جهان آفرین تا جهان آفریدچون او مرزبانی نیامد پدیدچو خورشید بر چرخ بنمود تاجزمین شد به کردار تابنده عاجچه گویم که خورشید تابان که بودکز او در جهان روشنایی فزودابوالق...

نظر ۰ بازدید ۵۵
دل اگر توشه و توانی داشت ...

دل اگر توشه و توانی داشت ...

دل اگر توشه و توانی داشتدر ره عقل کاروانی داشتدیده گر دفتر قضا میخواندز سیه کاریش امانی داشترهزن نفس را شناخته بودگنجهایش نگاهبانی داشتکشت و زرعی به ملک جان میکردبی ...

نظر ۰ بازدید ۸۸
نیست کار ساده لوحان راز پنهان داشتن

نیست کار ساده لوحان راز پنهان داشتن

نم به دل نگذاشت خونم خنجر قصاب راجذبه من می کشد از صلب آهن آب راابر چشم من چنین گر گوهر افشانی کندکاسه دریوزه دریا میکند گرداب راصبح هر روز از شفق صد کاسه خون بر سر کشد...

نظر ۰ بازدید ۱۱۵
میل بین کان سروبالا می‌کند

میل بین کان سروبالا می‌کند

میل بین کان سروبالا می‌کندسرو بین کاهنگ صحرا می‌کندمیل از این خوشتر نداند کرد سروناخوش آن میلست کز ما می‌کندحاجت صحرا نبود آیینه هستگر نگارستان تماشا می‌کندغافلس...

نظر ۰ بازدید ۵۷
غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

غم نیست که رحمت تو دریا دریاست

عصیان خلایق ارچه صحرا صحراستدر پیش عنایت تو یک برگ گیاستهرچند گناه ماست کشتی کشتیغم نیست که رحمت تو دریا دریاستابوسعید ابوالخیر

نظر ۰ بازدید ۱۲۸
روی بِنْما و مرا گو که ز جان دل برگیر

روی بِنْما و مرا گو که ز جان دل برگیر

روی بِنْما و مرا گو که ز جان دل برگیرپیشِ شمع آتشِ پروانه به جان گو درگیردر لبِ تشنهٔ ما بین و مدار آب دریغبر سَرِ کُشتهٔ خویش آی و ز خاکَش برگیرتَرکِ درویش مگیر ار نَب...

نظر ۰ بازدید ۱۲۷
گر اندکی نه به وِفقِ رضاست خرده مگیر

گر اندکی نه به وِفقِ رضاست خرده مگیر

نصیحتی کُنَمَت بشنو و بهانه مَگیرهر آنچه ناصِحِ مُشْفِق بگویَدَت بپذیرز وصلِ رویِ جوانان تَمَتُّعی بردارکه در کمینگهِ عمر است مَکرِ عالَمِ پیرنَعیمِ هر دو جهان پیش...

نظر ۰ بازدید ۷۲
در هِجر وصل باشد و در ظلمت است نور

در هِجر وصل باشد و در ظلمت است نور

دیگر ز شاخِ سروِ سَهی بلبلِ صبورگلبانگ زد که چشمِ بد از رویِ گُل به دورای گُل به شُکرِ آن که تویی پادشاهِ حُسنبا بلبلانِ بی‌دلِ شیدا مَکُن غروراز دستِ غیبتِ تو شکایت ...

نظر ۰ بازدید ۴۴
بازآ که ریخت بی گُلِ رویت بهارِ عمر

بازآ که ریخت بی گُلِ رویت بهارِ عمر

ای خُرَّم از فروغِ رُخَت لاله زارِ عمربازآ که ریخت بی گُلِ رویت بهارِ عمراز دیده گر سرشک چو باران چِکَد رواستکاندر غمت چو برق بِشُد روزگارِ عمراین یک دو دَم که مهلتِ ...

نظر ۰ بازدید ۵۹
گر بُوَد عمر، به میخانه رَسَم بارِ دِگَر

گر بُوَد عمر، به میخانه رَسَم بارِ دِگَر

گر بُوَد عمر، به میخانه رَسَم بارِ دِگَربجز از خدمتِ رندان نکنم کارِ دِگَرخُرَّم آن روز که با دیدهٔ گریان بِرَوَمتا زنم آب درِ میکده یک بارِ دگرمعرفت نیست در این قوم ...

نظر ۰ بازدید ۷۸
شبِ وصل است و طی شد نامهٔ هَجر

شبِ وصل است و طی شد نامهٔ هَجر

شبِ وصل است و طی شد نامهٔ هَجرسلامٌ فیهِ حَتّی مَطْلَعِ الفَجْردلا در عاشقی ثابت قدم باشکه در این رَه نباشد کار بی اجرمن از رندی نخواهم کرد توبهو لو آذَیتَنی بِالهَج...

نظر ۰ بازدید ۳۶
۱۲۳۴۵
 ... 
۲۱
تبلیغات رایگان تبلیغات رایگان در نیازمندی های بالون آگهی


ثبت رپورتاژ آگهی {انتشار محتوای تبلیغاتی} بازدید بالا ثبت رپورتاژ آگهی {انتشار محتوای تبلیغاتی} بازدید بالا مشاهده