رژیم های غذایی غلط

» رژیم های غذایی غلط

رژیم های غذایی غلط

بیشتر رژیم های غذایی بدین دلیل است که وزن خود را بکاهید اما بسیاری از آن ها کوتاه مدت و به روش های ناسالم است. در ادامه به چند مورد از رژیم های غذایی غلط اشاره میکنیم:

محاسبه نکردن میزان کالری های که دریافت و مصرف میکنیم.

انجام ندادن تمرینات و تحرکات ورزشی در حین رژیم

استفاده کردن از دارو ها و مکمل ها

بی توجهی و حذف مواد ضروری غذایی و وعده های غذایی مهم

استفاده کردن و خوردن ترکیب های عجیب


منبع: دکترسلام


آخرین مطالب این وبلاگروانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
شعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان