ییلاق بی نظیر اولسبلانگاه ماسال

» ییلاق بی نظیر اولسبلانگاه ماسال

ییلاق بی نظیر اولسبلانگاه ماسال

اینجا سوییس نیست. ییلاق بی نظیر اولسبلانگاه ماسال در کشور خودمان ایران است

طبیعت شمال ایران در یاد بیشتر مردم به سان بهشتی ست که در زمین تجلی پیدا کرده. در میانِ این بهشتِ سرسبز، روستاها و ییلاق ها شما را با خود به دنیایی متفاوت می برند و برای چند روزی حس آرامش واقعی را به شما هدیه می کنند


اگر از ماسال به سمت اولاسبلانگاه حرکت کنید بعد از طی پیچ و خم هایی دلبرانه،به بهشتی رویایی می رسید که این بار در ارتفاع های ماسال به واقعیت تبدیل شده. اولاسبلانگاه ییلاقی تماشایی در ارتفاعات ماسال، بهشتی که تماشای ابرها بر بلندای آن ارمغان طبیعت است.

رهایی از روزمرگی، غرق شدن در سر سبزی جاده و روستا و رفتن بر فراز ابرها پیشنهادی نیست که به سادگی بتوان آن را رد کرد


روستای اولاسبلانگاه برای همنشینی اش با ابرها معروف شده،اینجا که هستید ابرها شما را در آغوش می گیرند و به میزبانی تان می آیند.

امکان شبمانی در کلبههای گرم و روستایی و هم صحبتی و همراهی هر چند کوتاه با روستاییان باصفای ییلاق اولاسبلانگاه بر لذت این روستاگردی می افزاید


مجید پوستچیان


آخرین مطالب این وبلاگوگان - گیاه خواریبرنامه غذایی وگان ، گیاه خواری و خام گیاه خواری
ساخت وبلاگ
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
شعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه